COM 350/07/A A316

Pn: 0.75 KW
In: 4.7 Amp
Condensador: 20 mF
Cabal màxim: 21 m³/h
Pressió màxima: 1.3 bars
Ø Aspiració: 1½"
Ø Impulsió: 1¼"
Codi producte: 107350020

669.13

Cos bomba, acoblament, suport de tanca mecànica, impulsor i difusor d'acer inoxidable AISI 316.
Prolongació eix del motor d'acer inoxidable AISI 316.
Taps d'omplir i descàrrega d'acer inoxidable AISI 316.
Tanca mecànica de ceràmica / carbó / FPM.
Juntes tòriques de FPM.

Motor asíncron, 2 pols.
Tensió 1x220-240V, 50Hz
Protecció IP55
Aïllament classe F, servei continu

Per a més informació ompli el següent formulari: