Variadors de freqüència

Què és un variador de freqüència?

Un variador de freqüència o un variador de velocitat és un dispositiu electrònic que controla la velocitat del motor de la bomba d’aigua en funció de la demanda d’aigua que es necessita a la instal·lació.

El treball conjunt que desenvolupen el variador de freqüència i la bomba d’aigua, l’anomenem booster” o grup de pressió. Són perfectes per al subministrament d’aigua a l’usuari en instal·lacions on es requereixi una pressió constant.

Com funciona un variador de freqüència?

El variador de freqüència o variador de velocitat és controlat a través del sensor de pressió que està instal·lat a la canonada d’impulsió de la bomba d’aigua.

El sensor transmet la pressió de la canonada al variador de freqüència i permet ajustar la velocitat del funcionament del motor de la bomba per tal d’aconseguir la pressió desitjada a la instal·lació.

Quins beneficis ofereix el muntatge d’un variador de freqüència?

  • El muntatge d’un variador de freqüència o variador de velocitat ofereix pressió constant d’aigua segons la demanda que hi hagi, per tant, s’ofereix una qualitat de subministrament molt més òptima que en sistemes tradicionals.
  • El muntatge d’un variador de freqüència o variador de velocitat ofereix un estalvi mecànic molt més elevat que altres sistemes tradicionals, com ara el funcionament mitjançant un pressostat o un dispositiu electrònic com el “Presscontrol”. Les engegades i parades suaus que ordena el variador de freqüència fan que la bomba no estigui sotmesa a un desgast prematur.
  • El muntatge d’un variador de freqüència o variador de velocitat ofereix un estalvi energètic que oscil·la entre el 35% i el 40%, depenent del tipus d’instal·lació. Això significa un estalvi significatiu en el cost de la factura.

Quines aplicacions són aptes per al muntatge d’un variador de freqüència?

El muntatge de variadors de freqüència o variadors de velocitat són ideals per a instal·lacions on es requereixi una gestió de l’aigua com poden ser la pressurització d’habitatges, sistemes de reg per a l’agricultura o jardins, reg per goteig, reg per aspersió, cultius hidropònics, fonts d’aigua, aprofitament d’aigua, instal·lacions industrials com ara rentat de cotxes o sistemes de neteja de maquinària industrial per a l’alimentació, osmosis o dessalinització.

Quins avantatges obtenim amb el muntatge d’un variador de freqüència?

  • Podem oferir grups de pressió de velocitat variable compactes i silenciosos.
  • Disseny i fabricació robustos.
  • Instal·lació i posada en marxa ràpida i senzilla.
  • No es necessiten accessoris addicionals.
  • Protecció contra el funcionament sense aigua integrada.
  • Alternància de funcionament en equips de pressió dobles o triples.