OPTIMA (SACI PUMPS)

Bombes de piscina SACI PUMPS auto-aspirants amb pre-filtre incorporat. Especialment apta per a treballar amb piscines d'aigua salada.

Materials
Cos bomba de polipropilè + FV
Impulsor i difusor de Noryl + FV
Tapa filtre transparent de policarbonat
Cistell de polipropilè
Eix d'acer inoxidable AISI 316
Tanca mecànica Carbó + Resina - Ceràmica - A316

Motor
Classe aïllament: F
Protecció IP55
2900rpm 50Hz
Protecció tèrmica incluida en els models monofàsics