DS 4 06 (DBM)

Bomba submergible multietapa amb impulsors flotants.
Dissenyades per al subministrament domèstic, agrícola, reg per aspersió i equips de pressurització.

Acoblament a motor norma NEMA.
Cos d'impulsió i aspiració fabricats amb acer inoxidable de microfusió, garantint rigidesa i resistència a la corrosió.
Cabal màxim: 9 m³/h
Pressió màxima: 30 bars
Quantitat màxima sorra tolerada: 150 gr/m³
Ø Impulsió: RP 2"
Potències: 0.75KW fins a 5.5KW