VDROO SERIES - VX 10 A304 (HYDROO)

VDROO és una nova sèrie de bombes centrífugues verticals multi-etapa. Inclou diferents versions: VF, VX, VN i VD. VDROO ha estat dissenyada per satisfer les màximes prestacions en instal·lacions de bombament. Compatibles amb variador de freqüència.

Disseny
Cabal: Fins a 240m³/h
Pressió: Fins a 305mca
Potència: De 0.37kW fins a 110kW
Temperatura del líquid: Versió STD: de -15°C a +70°C / Versió HT (Alta temperatura): -15°C a +120°C
Pmax funcionament: 16, 25 i 30 bar (depèn models i configuracions)
Cos bomba, impulsors, difusors i eix d'acer inoxidable A304 o A316 (segons models)
Juntes tòriques EPDM (possibles altres materials)
Tanca mecànica Carbur Tungstè / Carbur Tungstè / EPDM (possibles altres combinacions de materials)

Versions

  • Versió R: Acer inoxidable A304 / A316, brida DIN roscada en línia A304 / A316
  • Versió V:  Acer inoxidable A304 / A316, brida victàulic en línia A304 / A316
  • Versió T: Acer inoxidable A304 / A316, brida roscada en línia A304 / A316
  • Versió O: Acer inoxidable A304 / A316, brida oval roscada en línia A304 / A316

Motor
Motor IE2 / IE3 per models trifàsics de 0.75kW a 110kW
Protecció IP55 - Aïllament classe F
Tensions: 1x230V - 3x230/400V - 3x400/690V
Versions monofàsiques amb protector tèrmic incorporat

Accessoris
Suports per a instal·lació horitzontal
La sèrie VDROO pot ser instal·lada en sistemes amb variadors de velocitat (estalvi energètic del 43% anual).