NEAT (ESPA)

Grups compactes de filtració de piscines.

Filtres amb vàlvula 6 vies en posició TOP.
Filtres de polipropilè modificat resistent a agents químics i atmosfèrics.
Àmplia versatilitat i màxima qualitat. Filtres de Ø 300 a 450mm.
Compacte.
Compatibilitat amb aigua salada (fins a 7 gr/litre).
Compatibilitat amb aigua clorada, desmineralitzada i aigua tractada amb ozó.