DIGIMATIC 2 (COELBO)

Dispositiu electrònic per al control i protecció de bombes monofàsiques fins a 2.2kW.

Digimatic 2 disposa de sensor de cabal, membrana d'acumulació, vàlvula anti-retorn, indicadors de funcionament i d'alarma lluminosos, sensor de pressió intern, sensor de corrent amb lectura instantània. Regulació de la pressió d'engegada, manòmetre digital i protecció contra la sobre intensitat modificable a cada model de bomba i potència.