VS 15 (E-TECH by FRANKLIN ELECTRIC)

Bomba submergible 4" per a pous. Subministrament domèstic, residencial, agrícola, regs per aspersió, grups de pressió per a pous.

Materials
Tub envolvent, protector de cable i reixa d'aspiració: Acer inoxidable A304
Cos impulsió, suport motor i vàlvula de retenció: Acer inoxidable A304
Eix: Acer inoxidable A304
Impulsors: Policarbonat
Difusor: Noryl®
Especificacions tècniques
Cabal màxim: 24 m³/h
Alçada màxima: 165 mca
Quantitat màxima sorra tolerada: 100gr/m³
Ø Impulsió: RP 2"
Potències: 2.2 kW fins a 7.5 kW
Temperatura de l'aigua: De 0ºC fins a 40ºC
Brida suport motor: Norma NEMA
Característiques
Disseny compacte i lleuger. Pot treballar contínuament en posició horitzontal o vertical
Impulsors flotants
Vàlvula de retenció per evitar el cop d'ariet

Informació addicional