FAQS

Què és una bomba d'aigua o una bomba hidràulica

Una bomba d’aigua és un dispositiu que transforma l’energia mecànica en l’energia hidràulica de l’aigua o el fluid que intenta moure. D’aquesta manera, se subministra pressió a l’aigua per tal que aquesta entri en moviment i pugui ser distribuïda d’un lloc a l’altre.

Per tant, una bomba hidràulica pot tenir diverses aplicacions relacionades amb el bombejament i desplaçament de líquids, tan en ús domèstic com en ús industrial: extreure aigua d’un pou, pujar l’aigua a la part alta d’un edifici, incrementar la pressió o el caudal, buidar o omplir piscines i regar zones agrícoles, entre d’altres. En el cas de les bombes d’aigua Pumpalia, aquestes poden qualificar-se també d’electrobombes ja que el seu motor és accionat per energia elèctrica.

Avantatges de les bombes hidràuliques

Com funciona una bomba d'aigua

Gran varietat d’aplicacions en diferents sectors: les bombes d’aigua poden aplicar-se al sector industrial i agrícola però també existeixen models perfectament compatibles amb l’ús domèstic o residencial de cases particulars.

Baix nivell de soroll: les bombes d’aigua que funcionen amb electricitat tenen un nivell de soroll més baix que la resta.

Facilitat d’ús, eficiència i rendibilitat: les bombes hidràuliques Pumpalia són fàcils d’instal·lar i requereixen poc manteniment.

En primer lloc, l’aigua és aspirada pel tub d’entrada de la bomba hidràulica i és després impulsada gràcies a un motor que fa girar les pales de l’impulsor.

Aquestes fan que l’aigua entri pel centre del rotor amb una gran força centrífuga a causa de la compressió del líquid. D’aquí es deriva la pressió següent que fa que el fluid surti amb rapidesa i major caudal.

Com escollir la bomba d'aigua més adequada

Un cop tinguem clar per a quina finalitat necessitem la bomba, serà més fàcil escollir el tipus de bomba d’aigua o bomba hidràulica que hem d’adquirir. Així doncs, abans d’escollir una bomba d’aigua, hem de tenir en compte les següents qüestions:

1. Quin tipus de líquid s’ha de bombejar?

Les aigües netes: S’inclouen totes les aigües clares, per al consum domèstic, aigua de mar o aigües tractades amb clor, ozó o altres líquids. En aquest grup s’hi estableixen la majoria de bombes centrífugues, de superfície o submergibles.

Les aigües brutes: S’inclouen totes les aigües utilitzades o carregades amb procedència de wàters o fosses sèptiques, que contenen partícules en suspensió. També s’inclouen les aigües d’infiltració o estancades que no poden utilitzar-se. Amb aquest tipus d’aigua, se solen utilitzar bombes de drenatge (per a poca quantitat de sòlids en suspensió) o bombes d’aigua residual amb rodet vòrtex (per a aigua amb molta càrrega de partícula en suspensió).

2. Quina és la procedència del líquid a bombejar?

El muntatge de la bomba depèn de la ubicació del líquid. Si el líquid procedeix d’un pou, s’haurà d’instal·lar una bomba submergible, el diàmetre del qual dependrà del diàmetre del pou.

Si el líquid a bombejar es troba en un dipòsit, estany, bassa o riu, s’haurà d’utilitzar una bomba superfície.

3. Quin és el rendiment que ha de tenir la bomba?

Abans de comprar una bomba d’aigua hem de tenir en compte una sèrie de factors que determinen el rendiment de la mateixa i, per tant, ens orienten sobre la seva idoneïtat en funció de les nostres expectatives.

D’entre aquests destaquem el caudal o volum de líquid requerit en un temps determinat, la pressió màxima de treball, el manteniment de la bomba hidràulica (freqüència d’avaries i possibilitat d’arreglar-les sense recórrer a especialistes) i l’energia que aquesta necessita.

4. Quina és l’aplicació de la bomba escollida?

En funció de les aplicacions, utilitzarem un tipus diferent de bomba d’aigua:

  • Bomba d’aigua submergible: s’utilitza per elevar l’aigua fins a una superfície. Aquestes bombes poden aplicar-se tan per a aigües netes com per a aigües residuals.
  • Bomba per depuració de piscines: aquest tipus de bombes d’aigua compten amb un mecanisme automatitzat que fa recircular l’aigua entre la piscina i els seus sistemes de filtració.
  • Bomba hidràulica de pressió d’aigua: quan la xarxa d’aigua no és suficient per proporcionar la pressió d’aigua desitjada, cal instal·lar un equip pressuritzador que ofereix una pressió constant d’aigua.
  • Bomba d’aigua per calefacció: l’aigua circula per un circuit tancat de canonades passant per una caldera que calenta el líquid i el porta fins als radiadors.

A Pumpalia som experts en la venta, instal·lació i reparació de tot tipus de bombes d’aigua. Si necessites assessorament o vols comprar una bomba hidràulica per a ús domèstic o industrial, no dubtis en contactar-nos!