EM 3 (E-TECH by FRANKLIN ELECTRIC)

Bomba multicel·lular de superfície vertical. Part hidràulica construïda amb acer inoxidable A304. Aplicacions en subministraments d'aigua a instal·lacions domèstiques, grups de pressió, regs per aspersió, plantes industrials, osmosis, refrigeració.

Especificacions
Disseny compacte i robust, resitent a la corrosió. Eficiència millorada i alt rendiment hidràulic.
Aprobació WRAS i ACS.
Cabal màxim: Fins a 14m³/h
Alçada màxima: Fins a 104 mca
Pressió màxima treball: 12 Bar
Tanca mecànica tipus E0 = Ceràmica / Carbó / EPDM (EM 3-5-9).
Temperatura líquid: -15ºC fins a +110ºC

Motor
Voltatges: 1x220-240V +/- 5% - 3x220-240V / 380-415V +/- 5%
Motor amb eficiència IE3 (Versió trifàsica), 2 pols
Protecció IP55, classe F