MULTI VE 121 N (ESPA)

Bombes multietapa verticals. Dissenyades per al subministrament d'aigua a sistemes de reg, pressurització d'edificis, aplicacions civils o industrials, rentat a pressió o trasvassaments.

Disseny
Cabal: Fins a 27.3 m³/h
Pressió: Fins a 166 mca
Potència: De 3.0 kW fins a 15 kW
Temperatura del líquid: Fins a 40ºC
Eix, impulsors, tub envolvent i reixa de protecció d'acer inoxidable A304
Difusors de tecnopolímer
Cos superior i cos bomba de fundició de ferro.
Juntes tòriques NBR
Tanca mecànicade Ceràmica / Carbó / NBR

Motor
Motor IE3 per models trifàsics superiors a 3.0 kW
Protecció IP54 - Aïllament classe F
Tensions: 3x230/400V - 3x400/690V

Accessoris
Se subministra amb contra-brides i juntes.

La sèrie MULTI VE pot ser instal·lada en sistemes amb variadors de velocitat (estalvi energètic del 43% anual).

Informació addicional