Quadres multifunció Q-SMART (LOWARA)

Quadres elèctrics multifunció.

Aplicacions
Quadres de protecció i control per a bombes d'aigua monofàsiques. Diferents sistemes d'aplicació: Control de grups de pressió o sistemes de drenatge.

Proteccions
Protecció contra treball en sec / Sobre-voltatge / Sub-voltatge / Sobrecàrrega / Fase oberta / Sobre-tensions / Sub-tensió

Funcions
Maniobra alterna en grups dobles / Alarma òptica i acústica / Control dipòsit / Control nivell pou / Control de pressió per sensor

Models
Q-SMART 10/15/D: Control i protecció per a 1 bomba d'aigua.
Q-SMART 20/15/D: Control i protecció per a 2 bombes d'aigua.