ECOCIRC S / S+ / M / M+ / L / L+ (LOWARA)

Bombes circuladores de velocitat variable d'alta eficiència per la recirculació d'aigua a sistemes de calefacció i aire condicionat. Motor ECM amb imants permanents. Nivell EEI d'eficiència ≤0.18.

Aplicacions
Circulació d'aigua a sistemes de calefacció individual, refrigeració i ACS. Circulació d'aigua a canonades i sistemes de demanda d'aigua variable, com els sistemes amb vàlvules termostàtiques. Circulació d'aigua a instal·lacions de calefacció i refrigeració amb cabal constant. Circulació d'aigua a terres radiants a vivendes individuals. Circulació d'aigua a instal·lacions amb sistemes tancats.
Mode de control
Pressió proporcional / Pressió constant / Velocitat constant
Característiques
Cabal màxim: 4.5m³/h
Alçada màxima: 8mca
Potència màxima: 60Watts
Temperatura líquid: -10ºC fins a +110ºC
Temperatura ambient: -10ºC fins a +40ºC
Pressió màxima: 10 bar
Tensió: 1x200-240V 50/60Hz
Aïllament: Classe F (155ºC)
Protecció: IP44
Nivell so: ≤ 43dB (A)