SPEEDBOX (COELBO)

Controlador mural per a una bomba d'aigua amb velocitat variable.

Speedbox és un variador de freqüencia per al control de bombes d'aigua. Ofereix pressió constant a velocitat variable en funció de la demanda d'aigua. El muntatge pot ser individual o fins a grups de quatre bombes, treballant en model Master - Slave amb alternància en la seqüència d'engegades.
Entrada de tensió: 1x230V o 3x400V.
Sortida de tensió: 1x230V o 3x230V o 3x400V.