MOTOR SUBMERGIBLE 4" (DBM)

Motors submergibles de 4" per a pous. Refrigerat amb oli.

Envolvent del motor, eix i suport superior d'acer inoxidable
Capçal superior de fundició amb tractament de níquel
Cable amb connector estanc extraible
Apte per aigua potable
Acoblament norma NEMA
Protecció IP 68
Oli refrigerant segons les normatives de substàncies en contacte amb productes alimentaris

Membrana de compensació de pressió
Coixinets de boles de càrrega radial - axial
Tanca mecànica i protector de sorra
Inmersió màxima: 200 metres
Engegades màximes per hora: 40
Funcionament en posició horitzontal
Temperatura màxima de l'aigua: 35ºC
Velocitat mínima de l'aigua per una refrigeració correcta: 2 m/seg
Fluctuació màxima del voltatge: 10%
100% de test de motors a fàbrica