MULTI 55 (ESPA)

Bombes Espa multietapa verticals dissenyades per la pressurització de vivendes, sistemes de reg i aplicacions industrials.

Impulsors i cos bomba d'acer inoxidable AISI 304
Eix d'acer inoxidable AISI 420 pels models MU 35-3 / 4 / 5 / 6 i MU 55-4 per la resta de models AISI 303
Difusors de tecnopolímer amb càrrega de fibra de vidre
Tanca mecànica de grafit / òxid alúmina
Carcassa motor d'alumini L-2521
Brides i cossos d'impulsió i aspiració de fundició gris d'acer

Motor asíncron, 2 pols
Protecció IP 44
Aïllament classe F
Servei continuu
Les versions monofàsiques incorporen condensador
Temperatura máxima del líquid 35ºC
Se suministra amb kit de brides, cargoleria i juntes