Bombes Submergibles - Aigües residuals

Bombes submergibles per aigües residuals

Aplicacions: Buidatge d'aigües d'infiltracions / Buidatge de piscines, estanys / Aigües carregades i residuals / Fosses sèptiques / Instal·lacions de depuració