Bombes Superfície Verticals

Bombes de superfície verticals
Aplicacions: Pressurització de vivendes, sistemes de reg, rentat de cotxes i aplicacions industrials.