MULTIPOOL N (ESPA)

Bomba multicel·lular per a l'accionament de netejafons de piscines.

Materials

Cos bomba, difusors i peu de suport són de tecnopolímer.
Eix, impulsors i tots els components metàlics en contacte amb l'aigua són d'acer inoxidable AISI431.
Tanca mecànica de grafit i òxid d'alumini.

Motor

Motor asíncron, dos pols.
IP 55.
Aïllament classe F, servei continu.
Protector tèrmic incorporat (monofàsica).
Bobinat impregnat de vernís de polièster.