DL (LOWARA)

Bomba submergible per al drenatge d'aigües carregades, buidatge de fosses sèptiques, dipòsits de descàrrega d'aigües residuals, drenatge d'excavacions inundades i zones pantanoses.

Màxima profunditat d'immersió: 5 mts
Tª màxima líquid: 50°C bomba totalment submergida
                          25°C bomba parcialment submergida
Ø màxim de sòlids: 45mm (DL 80 / 90 / 105)
                             50mm (DL 109 / 125 / DLV 100 / 115)
Motor de bany d'oli dielèctric no tòxic
m.c.a. màxima: 2.2 bars
Cabal màxim: 42 m³/h
Pn: 0.6KW fins a 1.5KW
Aïllament classe F, 2 pols
5 mts de cable H07RN-F