DOC (LOWARA)

Bomba submergible per al buidatge de pous residencials, dipòsits d'aigua de pluja, reg de jardins, evacuació d'aigües a soterranis o garatges, traspàs d'aigua de dipòsits, cisternes i piscines, aptes per a fonts decoratives

  • Màxima profunditat d'inmersió: 5 mts
  • Cos bomba, reixa aspiració, nansa, suport superior i impulsor de Noryl
  • Envolvent exterior, caixa de motor, tapa inferior, cargols d'inox AISI 304
  • Eix bomba d'acer inoxidable AISI 416
  • Nivell mínim del líquid a bombejar: A petició disponible un "Dispositiu per a baixa aspiració" que permet aspirar l'aigua fins a 3mm
  • Ø màxim de sòlids: DOC 7 (10mm) / DOC 7 VX (20mm)
  • Tª màxima líquid: 40°C bomba parcialment submergida
  • Aïllament classe F, 2 pols