PM 1-22 PRESSURE MANAGER (GRUNDFOS)

PM 1-15 de Grundfos és un dispositiu per a la pressurització d'aigua a instal·lacions domèstiques. Apte per instal·lar-lo a la majoria de bombes centrífugues del mercat. Control de l'engegada i la parada de la bomba.