SUMER (DBM)

Bombes submergibles portàtils de servei continuu construïdes amb acer inoxidable AIS304. Aptes per al bombament d'aigües d'infiltració, buidatge de piscines, estanys, fonts decoratives i cascades d'aigua.

Característiques
Cos bomba, carcassa motor i prolongació de l'eix del motor d'acer inoxidable AISI304.
Impulsor d'acer inoxidable AISI304 a tots els models excepte SUMER2 100MA, que està fabricada de material plàstic reforçat amb fibra de vidre.
Doble tanca mecànica: Carbur de Silici / Grafit - Carbur de Silici / Carbur de Silici.
Protecció tèrmica i condensador intern a les versions monofàsiques.
Temperatura màxima de treball 40ºC.
Immersió màxima 5 metres.