Tractament de l'aigua - Filtració

Sistemes de filtració per aigua potable. Aplicacions per aigües carregades de partícules en suspensió, calç, clor o elements que alterin el gust. Diferents grau de protecció i formats de filtres.