Acumuladors i vasos d'expansió

Dipòsits i acumuladors per a aplicacions en instal·lacions de bombeig i distribució d'aigua. Calefacció, aigua calenta sanitària, òsmosis inversa i energia solar tèrmica.