Quadres multifunció PANELMATIC (COELBO)

Quadre electrònic de control i protecció de bombes d'aigua.

Aplicacions
Quadres electrònics cs de protecció i control per bombes d'aigua.
Funcions
Molt útils per instal·lacions de drenatge, trasvàs entre dipòsits, emplenat de dipòsits o pressurització de sistemes de reg.
Permet la connexió de sondes de nivell, interruptors de nivell, sensors de pressió o pressostats mecànics.
Models
Panelmatic Uno: Apte per una bomba submergible o de superfície 1x230V - 3x230V - 3x400V
Panelmatic Duo: Apte per a dues bombes submergibles o de superfície 1x230V - 3x230V - 3x400V
Característiques
Els models UNO i DUO disposen de 4 entrades per elements de control, una entrada addicional per sensor de pressió (4-20mA) i una sortida de relé per monitoritzar alarmes.
5 Tipus de funcionament: Seqüencial / Cascada / Control per transductor / Control temporitzat i Control via transfer.
Protecció instantània mitjançant lectura de màxima potència consumida (Sobre-intensitat) i mínima (Funcionament en sec).
Panell de control de 3 dígits, indicadors led i pulsadors.
Lectura de voltatge a l'instant, amb protecció per sobre-voltatge o sub-voltatge.
Alarma per cicles ràpids de funcionament (Funció pressurització).
Engegada automàtica després de qualsevol alarma.
Registre de control operacional.
Registre d'alarmes.
Interruptor magneto-tèrmic integrat.