VN 5 (E-TECH by FRANKLIN ELECTRIC)

Bomba submergible multicel·lular.
Indicades per al subministre d'aigua a equips de pressió, sistemes de reg, rentat a pressió, fonts i bombeig d'aigua de pluja.

Característiques
Disseny compacte hermètic, robust i resistent a l'oxidació.
Tots els components en contacte amb el líquid són d'acer inoxidable AISI 304.
Doble tanca mecànica separades per una càmara d'oli lubricant per aconseguir millor estanqueïtat del motor.
Cable elèctric i interruptor de nivell amb connector, fàcil de substituir.
Motor refrigerat per aigua.
Possibilitat de treballar en posició horitzontal i vertical.
Motor
Rang de potència del motor entre 0.55KW i 3.0KW.
Motor asíncron, 2 pols.
Aïllament classe F.
Protecció IP 68.

20mts de cable H07 RN-F

Informació addicional