10HM...P (LOWARA)

Bomba multicel·lular de superfície d'alta eficiència. Dissenyada per cobrir una àmplia gamma d'aplicacions per ús domèstic, residencial, reg, sistemes de pressió i en aplicacions de refrigeració o escalfament d'aigua per a instal·lacions.

Aspiració roscada centrada.
Bomba monobloc amb motor Lowara en conformitat amb les normatives EN. Les sèries e-HM™ són bombes modulars equipades amb un disseny hidràulic innovador que assegura una alta eficiència.
Cabals fins a 28m³/h i pressions fins a 16bar (versions "S" o "N").
Estanqueïtat mitjançant tanca mecànica i junta tòrica al cos bomba.
La sèrie e-HM™ està disponible en dues versions:

  • Compact: 1HM, 3HM i 5HM fins a 6 etapes.
  • Camisa: 1HM, 3HM i 5HM a partir de 7 etapes. 10HM, 15HM i 22HM.

Als models "Compact" el cos bomba està subjectat directament a la brida del motor.
Als models amb tub envolvent la tapa d'aspiració està subjectada per uns tirants roscats a la brida del motor.
La sèrie e-HM™ està disponible en tres formats de material disponibles:

  • HM...P: Cos bomba i difusors d'acer inoxidable AISI304 amb impulsors de Noryl als models 1HM, 3HM, 5HM I 10HM fins a 6 etapes.
  • HM...S: Cos bomba, difusors i impulsors completament d'acer inoxidable AISI 304. Tots els models.
  • HM...N: Cos bomba, difusors i impulsors completament d'acer inoxidable AISI 316. Tots els models.

La sèrie e-HM™ pot ser instal·lada en sistemes amb variadors de velocitat (estalvi energètic del 43% anual).