MOTOR SUBMERGIBLE 4" (FRANKLIN ELECTRIC)

Motors 4" submergibles encapsulats, certificats per la normativa ISO 9001/14001. Aptes per la instal·lació de pous de 4".

Característiques:
Estàtor sellat hermèticament.
Alta eficiència elèctrica.
Connector substituible.
Cable motor d'acord amb les normatives de regulació d'aigua d'us de boca (VDE/ACS/KW).
Líquid refrigerant no contaminant.

Característiques tècniques:
Rang potències: 0.25 - 7.5 KW
Acoblament motor norma NEMA 4"
Protecció: IP 68
Aïllament classe B
Temperatura ambient de treball: 30ºC
Cabal mínim requerit per refrigeració: 0.08m/s
Nº màxim arrancs/hora: 20
Muntatge: Vertical / Horitzontal (consultar)
Freqüència: 50Hz (-10% / +6%)
Tensió: 1x230V / 3x230V / 3x400V