Quadres multifunció CONTROL (DBM)

Quadres elèctrics multifunció.

Aplicacions

Quadres de protecció i control de bombes d'aigua.

  • CONTROL Basic: Quadre econòmic per al control de bombes d'aigua monofàsiques.
  • CONTROL: Destaca per la seva programació senzilla i les opcions de treball, un sol aparell pot utilitzar-se en diferents tipus d'instal·lacions:
    • Grups de pressió hidropneumàtics.
    • Bombes submergibles de pou.
    • Bombes submergibles de drenatge amb opció d'emplenat de dipòsit.