Control Bàsic

02/03/2015

Protecció per a bombes submergibles

Quadre elèctric de protecció i control per a bombes submergibles.

Característiques

  • Protecció contra treball en sec.
  • Protecció contra sobre i baix voltatge.
  • Protecció contra sobrecàrrega.
  • Display amb indicació de funcionament, voltatge i consum.
  • Alarma òptica i acústica d'error.
  • Espai reservat per a la instal·lació d'un condensador.