SILEN S2 300 36M

P₂: 2.2 KW
V: 1x230
Cabal màxim: 39.0 m³/h
Pressió màxima: 2.2 bars
Ø Impulsió: 63mm
Ø Aspiració: 63mm

784.08

Cos bomba, peu, impulsor, suport de tanca mecànica i difusor de tecnopolímer
Eix d'acer inoxidable AISI 431
Tanca mecànica de grafit i òxid d'alúmina
Carcassa motor d'alumini
Juntes de NBR

Motor asíncron, dos pols
IP 55
Aïllament classe F, servei continuu
Protector tèrmic incorporat a les versions monofàsiques

Se suministra amb racors per encolar Ø63mm
Inclou clau per l'obertura de la tapa del prefiltre

Per a més informació ompli el següent formulari: