SILEN PLUS 3M

V: 1x230
P₂: 2.2 kW
P₁ Filtration Plus: 0.2 kW
P₁ Max: 2.6 kW
In Filtration Plus: 1.6 Amp
In Max: 14.8 Amp

1605.67

Evopool®
El variador de freqüència que s'integra a la bomba de piscina en els models Silen Plus, consta d'una important innovació en el seu funcionament per tal d'adaptar conjuntament amb la bomba l'aplicació de la variació de velocitat en els diferents cicles de treball.

Espa Evopool® Control System
El sistema detecta la posició de la vàlvula selectora i ho transmet a la bomba per tal d'activar o desactivar automàticament el cicle de funcionament segons la posició seleccionada.

Característiques
Estalvi hidràulic i econòmic
Funcionament molt silenciós (45dB)
Prolongació de la vida útil
Automatització
Gestió mitjançant l'App EVOPOOL
Extensió de garantia

Per a més informació ompli el següent formulari: