SILEN I 100 15M

P₂: 0.75 KW
V: 1x230
Cabal màxim: 17.4 m³/h
Pressió màxima: 1.38 bars
Ø Impulsió: 50mm
Ø Aspiració: 50mm

281.93

Cos bomba, peu, impulsor, suport de tanca mecànica i difusor de tecnopolímer.
Eix d'acer inoxidable AISI 431. 
Tanca mecànica de grafit i òxid d'alúmina.
Carcassa motor d'alumini. 
Juntes de NBR. 

Motor asíncron, dos pols.
IP 55. 
Aïllament classe F, servei continuu. 
Protector tèrmic incorporat a les versions monofàsiques.

Se suministra amb racors per encolar Ø 50mm. 

Per a més informació ompli el següent formulari: