MULTI VE 121 9 N

P₂: 15.0 KW
Cabal màxim: 27.3 m³/h
Pressió màxima: 15.0 bars
Ø Impulsió: 2"
Ø Aspiració: 2"

4336.64

Per a més informació ompli el següent formulari: