MULTI VE 121 4 N

P₂: 5.5 KW
Cabal màxim: 27.3 m³/h
Pressió màxima: 6.6 bars
Ø Impulsió: 2"
Ø Aspiració: 2"

2266.33

Per a més informació ompli el següent formulari: