MULTI 35 4M

P₂: 1.1 KW
Cabal màxim: 10.5 m³/h
Pressió màxima: 5.4 bars
Ø Impulsió: 1¼"
Ø Aspiració: 1½"

649.77

Impulsors i cos bomba d'acer inoxidable AISI 304
Eix d'acer inoxidable AISI 420 pels models MU 35-3 / 4 / 5 / 6 i MU 55-4 per la resta de models AISI 303
Difusors de tecnopolímer amb càrrega de fibra de vidre
Tanca mecànica de grafit / òxid alúmina
Carcassa motor d'alumini L-2521
Brides i cossos d'impulsió i aspiració de fundició gris d'acer

Motor asíncron, 2 pols
Protecció IP 44
Aïllament classe F
Servei continuu
Les versions monofàsiques incorporen condensador
Temperatura máxima del líquid 35ºC
Se suministra amb kit de brides, cargoleria i juntes

Per a més informació ompli el següent formulari: