3VM04P05T5RVBE

Pn: 0.5 KW
In: 2.67 / 1.54 Amp
Cabal màxim: 4.2 m³/h
Pressió màxima: 4.5 bars
Ø Aspiració: 1"
Ø Impulsió: 1"

423.50
Tipus aigua

Per a més informació ompli el següent formulari: