3VM02P03T5RVBE

Pn: 0.3 KW
In: 1.92 / 1.11 Amp
Cabal màxim: 4.2 m³/h
Pressió màxima: 2.3 bars
Ø Aspiració: 1"
Ø Impulsió: 1"

392.04
Tipus aigua

Per a més informació ompli el següent formulari: