1VM06P07T5RVBE

Pn: 0.75 KW
In: 2.75 / 1.59 Amp
Cabal màxim: 2.4 m³/h
Pressió màxima: 6.8 bars
Ø Aspiració: 1"
Ø Impulsió: 1"

515.46

Per a més informació ompli el següent formulari: