HX 20-20M A304

P₂: 2.2 KW
Tensió: 1x230V
Cabal màxim: 28 m³/h
Pressió màxima: 2.7 bars
Ø Impulsió: 2"
Ø Aspiració: 2"

1309.22

Materials
Impulsors, difusors i eix d'acer inoxidable A304.
Cos d'impulsió i cos d'aspiració d'acer inoxidable A304.
Juntes tòriques de NBR.
Tanca mecànica de Ceràmica / Carbó / NBR
Temperatura del líquid: -15ºC + 70ºC

Motor
Protecció IP55
Aïllament classe F

Per a més informació ompli el següent formulari: