HX 2-40M A304

P₂: 0.55 KW
Tensió: 1x230V
Cabal màxim: 3.5 m³/h
Pressió màxima: 3.6 bars
Ø Impulsió: 1"
Ø Aspiració: 1"

454.96

Materials
Impulsors, difusors i eix d'acer inoxidable A304.
Cos d'impulsió i cos d'aspiració d'acer inoxidable A304.
Juntes tòriques de NBR.
Tanca mecànica de Ceràmica / Carbó / NBR
Temperatura del líquid: -15ºC + 70ºC

Motor
Protecció IP55
Aïllament classe F

Per a més informació ompli el següent formulari: