HF 8-30M

P₂: 1.1 KW
Tensió: 1x230V
Cabal màxim: 11 m³/h
Pressió màxima: 2.9 bars
Ø Impulsió: 1¼"
Ø Aspiració: 1½"

839.74

Materials

Impulsors, difusors i eix d'acer inoxidable A304.
Cos d'impulsió i cos d'aspiració de Ferro GG20.
Juntes tòriques de NBR.
Tanca mecànica de Ceràmica / Carbó / NBR
Temperatura del líquid: -15ºC + 70ºC

Motor

Protecció IP55
Aïllament classe F

Per a més informació ompli el següent formulari: