HF 4-30M

P₂: 0.55 KW
Tensió: 1x230V
Cabal màxim: 7 m³/h
Pressió màxima: 2.8 bars
Ø Impulsió: 1"
Ø Aspiració: 1¼"

336.38

Materials
Impulsors, difusors i eix d'acer inoxidable A304.
Cos d'impulsió i cos d'aspiració de Ferro GG20.
Juntes tòriques de NBR.
Tanca mecànica de Ceràmica / Carbó / NBR
Temperatura del líquid: -15ºC + 70ºC

Motor
Protecció IP55
Aïllament classe F

Per a més informació ompli el següent formulari: