HF 20-30T

P₂: 4.0 KW
Tensió: 3x230/400V
Cabal màxim: 28 m³/h
Pressió màxima: 3.9 bars
Ø Impulsió: 2"
Ø Aspiració: 2"

1507.66

Materials
Impulsors, difusors i eix d'acer inoxidable A304.
Cos d'impulsió i cos d'aspiració de Ferro GG20.
Juntes tòriques de NBR.
Tanca mecànica de Ceràmica / Carbó / NBR
Temperatura del líquid: -15ºC + 70ºC

Motor
Protecció IP55
Aïllament classe F

Per a més informació ompli el següent formulari: