HF 12-50T

P₂: 3.0 KW
Tensió: 3x230/400V
Cabal màxim: 16 m³/h
Pressió màxima: 6.0 bars
Ø Impulsió: 1½"
Ø Aspiració: 1½"

1534.28

Materials
Impulsors, difusors i eix d'acer inoxidable A304.
Cos d'impulsió i cos d'aspiració de Ferro GG20.
Juntes tòriques de NBR.
Tanca mecànica de Ceràmica / Carbó / NBR
Temperatura del líquid: -15ºC + 70ºC

Motor
Protecció IP55
Aïllament classe F

Per a més informació ompli el següent formulari: