CHLFT 12-40M

P₂: 2.4 KW
Tensió: 1x230V
Cabal màxim: 16 m³/h
Pressió màxima: 4.7 bars
Ø Impulsió: 1½"
Ø Aspiració: 1½"

806.95

Materials

Impulsors, difusors i eix d'acer inoxidable A304.
Cos d'impulsió i cos d'aspiració de Ferro GG20.
Juntes tòriques de NBR.
Tanca mecànica de Ceràmica / Carbó / NBR
Temperatura del líquid: -15ºC + 70ºC

Motor

Protecció IP55
Aïllament classe F

Per a més informació ompli el següent formulari: