DLV 115/A 3x400V

Impulsor vortex
P₂: 1.5KW
Cabal màxim: 36 m/h
Pressió màxima: 1.3 bars
Codi producte: 107560160

1418.12

Màxima profunditat d'inmersió: 5 mts
Tª màxima líquid: 50°C bomba totalment submergida
                          25°C bomba parcialment submergida
Ø màxim de sòlids: 50mm
Motor de bany d'oli dielèctric no tòxic
Tensió trifàsica 400V
Aïllament classe F, 2 pols
5 mts de cable H07RN-F

Informació addicional

Per a més informació ompli el següent formulari: