DLM 109/A SG

P₂: 1.1KW
Cabal màxim: 36 m³/h
Pressió màxima: 1.83 bars
Codi producte: 107560040

1018.82

Màxima profunditat d'inmersió: 5 mts
Tª màxima líquid: 50°C bomba totalment submergida
                          25°C bomba parcialment submergida
Ø màxim de sòlids: 50mm
Motor de bany d'oli dielèctric no tòxic
Tensió monofàsica 230V 50Hz
Aïllament classe F, 2 pols
5 mts de cable H07RN-F

Informació addicional

Per a més informació ompli el següent formulari: