VS 9/14 (4'')

P₂: 2.2 kW
Cabal màxim: 14.0 m³/h
Pressió màxima: 7.7 bars
Ø Impulsió: 2"

398.09

Aplicacions
Bomba submergible d'acer inoxidable per pous d'aigües netes.
Subministrament dòmèstic, agrícola, equips de pressió, reg per aspersió o aplicacions industrials.

Per a més informació ompli el següent formulari: